เครื่องปั๊มลม

ส่วนประกอบและหน้าที่ของปั๊มลมส่วนต่างๆ

 •    หัวเครื่องปั๊มลม = ใช้สำหรับในการผลิตลม
 •    ถังเก็บลม = ใช้สำหรับเก็บลมเอาไว้ภายใน สำหรับไว้ใช้งาน
 •    มอเตอร์กระแสไฟฟ้า = เป็นต้นกำลังที่ใช้สำหรับการผลิตลม
 •    เกจ์ = จะเป็นตัวบอกแรงกดดันลมที่มีอยู่ด้านในถังเก็บลม
 •   สวิทช์ออโตเมติก = สั่งทำหน้าที่ดันลมอัตโนมัติ ซึ่งจะทำสั่งหยุดลมเมื่อได้ลมที่อยากได้ตามอัตโนมัติ แล้วก็จะ  ปฏิบัติภารกิจสั่งให้ลมทำงานต่อ เมื่อลมได้มีจำนวนต่ำลงดังที่กำหนดไว้
 •    แม็กเนติก = มีบทบาทปกป้องรูปแบบการทำงานของระบบมอเตอร์กระแสไฟฟ้า
 •    โปโร = ช่วยระบายลมออกมาจากถังเก็บลม เมื่อตอนที่ระบบสวิทช์ออโตเมติกไม่ทำงาน
 •    สายระบายลม = เป็นตัวผ่านลมลงไปยังถังเก็บลมข้างใน
 •    เช็ควาล์ว = เป็นตัวกันลมถอยกลับเข้าต้นลม
 •    ตาแมว = เป็นตัวแสดงจำนวนน้ำมันหล่อลื่นที่อยู่ข้างในหัวเครื่องปั๊มลม ซึ่งตัวน้ำมันหล่อลื่นต้องอยู่ในจำนวนที่กำหนดไว้แค่นั้น
 •    ท่อทองแดง = ช่วยสำหรับเพื่อการระบายลมออกมาจากสายระบายลม เพื่อจะได้ช่วยลดแรงเสียดทานจากการเริ่มต้นผลิตกระแสลม

การติดตั้งเครื่องปั๊มลม

 • กระทำตรวจทานภาวะของปั๊มให้อยู่ในสภาพที่ปกติ เป็นระเบียบ ไม่เป็นอันตราย ไม่มีการพัง ซึ่งหากเจอสิ่งผิดปกติ หรือมีการชำรุดทรุดโทรมต้องรีบทำปรับแก้ทันที
 • ควรจะทำติดตั้งเครื่องปั๊มลมให้อยู่ในรอบๆสถานที่มีอากาศสะดวก ถ่ายเท ไม่อับ ไม่สมควรมีฝุ่นผงมาก รวมทั้งที่สำคัญไม่ควรอยู่ในที่ที่มีความชุ่มชื้นสูง
 • ตั้งไว้ห่างจากระยะกำแพง ราวๆ 12-15 ซม. เพื่อจะได้สบายสำหรับเพื่อการประกอบ ดูแล รวมทั้งถอดเครื่องโยกย้าย

ควรจะตรวจทานมอเตอร์กระแสไฟฟ้าให้มีขนาดที่สมดุลกับตัวหัวปั๊มลม คอยดูแนวทางการหมุนของเครื่องปั๊มลมให้ดีแล้วก็ถูก โดยให้มีลักษณะหมุนตามลูกศรที่แสดงอยู่ ถ้าเกิดมอเตอร์หมุนไม่ถูกแนวทางให้กระทำการปรับแก้โดยการสับเปลี่ยนสายไฟให้กลับมาอยู่ในที่เดิมแล้วก็แนวทางที่ถูก   ปั๊มลมสกรูราคาถูก.com

 

 

 

 

Leave a Reply